Uncategorized

Эйр кондишн гэж юу вэ?

2020-07-28T12:59:19+08:002020-04-01|

Нэг өгүүлбэрээр хэлбэл: Тасалгаанд шаардлагатай агаарын чанар, температурыг бүрдүүлэгч төхөөрөмж юм. Ажиллагааны зарчим нь тасалгааны бүгчим таагүй агаарыг сорж эргэлдүүлэх замаар чийгшил болон температурын хувьд таатай агаар болгон гаргахад оршино.   Манай улс тэр дундаа Улаанбаатар хотын хувьд барилгын хэлбэр загвар өнгө үзэмж жилээс жилд сайжирсаар байгаа бөгөөд хотын төвлөрлөөс хамаарч өндрийн хэмжээ

Агаар сэлгэлтийн систем гэж юу вэ?

2020-04-01T02:30:37+08:002020-03-30|

Агаар сэлгэлтийн системийн тухай ярихаас өмнө агаар солилцоо, агаар сэлгэлт гэдэг ойлголтуудыг дурдах нь зүйтэй. Агаар солилцоо - Тасалгаанаас бохирдсон агаарыг зайлуулж цэвэр агаарыг оруулан өгөх Агаар сэлгэлт - тасалгаанд шаардлагатай агаар солилцоог хангах арга хэмжээний иж бүрдэл Агаар сэлгэлтийн систем - Орон сууц, олон нийтийн барилгын ба үйлдвэрийн барилгын өрөөний

Тасалгааны агаарын чанар гэж юу вэ?

2020-04-01T02:33:27+08:002020-03-30|

Өрөө тасалгаанд хүн ажиллаж, амьдрах ба тодорхой үйл ажиллагаа явагдах үед дотор агаарын чанарын тохиромжтой нөхцөл зайлшгүй шаардлагатай болдог. Тасалгааны зориулалт ба үйл ажиллагаанаас хамаарч дулаан, чийг, тоос, хортой бодис, уур, хий зэрэг нь янз бүрийн хэлбэрээр ялгарч тодорхой хэмжээнд хүрмэгц хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Жишээ нь: Хүн ажиллаж буй орчинд үйл

Go to Top