• Girl
  R134a, R406a, R600a зэрэг байгаль орчинд ээлтэй
  Хөргөх бодис
  Бусад хөргөлтийн сэлбэг хэрэгсэлүүдийг та манай термо тех дэлгүүр дээрээс ирэн сонирхох боломжтой.
 • Bag
  Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсын
  Bitzer
  хөргөлтийн төхөөрөмж үйлдвэрлэгч
  брэндтэй бид албөн ёсны эрхтэй хамтран ажиллаж албан ёсны дисрибьютер хийж байна.
  Bag
Checked Short Dress
Checked Short Dress
Checked Short Dress
Checked Short Dress
Checked Short Dress
Checked Short Dress

Холбох хэгэгсэлүүд

Checked Short Dress

"Ү" салаалагч

Checked Short Dress

Уян холбоос

Checked Short Dress

Зэс турба

Checked Short Dress
Checked Short Dress
Checked Short Dress
Checked Short Dress

Компрессор халаагч тень болон дулааны реле

Checked Short Dress

Дулаан мэдрэгч реле

Checked Short Dress

ТРВ

Checked Short Dress

Винтел

Checked Short Dress

Сольнойд винтел

Checked Short Dress

Даралтын реле

Checked Short Dress

Турба таслагч, майлгайлагч

Checked Short Dress

Турба таслагч, майлгайлагч

Checked Short Dress

Турба тэлэгч

Checked Short Dress

Турба мүфтлэгч

Checked Short Dress

Гидртэй тэлэгч

Checked Short Dress

Цэнэг юүлэгч

Checked Short Dress

Температур мэдрэгч

Checked Short Dress

Штангенциркуль, тэгш ус

Checked Short Dress

Турбаны үзүүр цэвэрлэгч

Checked Short Dress

Кислородны хаалт

Checked Short Dress

Цэнэг онгойлгогч хошуу

Checked Short Dress

Цэнэг онгойлгогч хошуу

Checked Short Dress

Жиргэвчтэй крант

Checked Short Dress

Авто хошуу

Checked Short Dress

вильканы түлхүүр

Checked Short Dress

вильканы түлхүүр

Checked Short Dress

Турба таслагч

Checked Short Dress

Турба таслагч

Checked Short Dress

Турба таслагч

Checked Short Dress

R407C

Checked Short Dress

R410A

Checked Short Dress

R406A

Checked Short Dress

R134a

Checked Short Dress

R-22

Checked Short Dress

R507

Checked Short Dress

R410a

Checked Short Dress

R406A

Checked Short Dress

R-134a

Checked Short Dress

R-134A

Checked Short Dress

134a

Checked Short Dress
Checked Short Dress
Checked Short Dress
Checked Short Dress
Checked Short Dress
Checked Short Dress

Термо Тех дэлгүүр

Манай дэлгүүр нь Монгол дахь хөргөлт, халаалт, агааржуулалтын чиглэлээр дагнан үйл ажиллагаа явуулдаг хамгийн том дэлгүүр юм.

Бидэнтэй холбогдох