Encanto Tower төслийн 2-р үе шат болох Encanto Sport Complex барилгад Термо Тех ХХК нь Systemair брэндийн агааржуулалтын төхөөрөмжүүд болон Samsung-н DVMS Эйр кондишныг нийлүүлэн, угсарч суурьлуулсан байна.